Udgivet i

Montering af greb i køkken

ÅBEN LINK – SE VIDEO vejledning!

Montering af greb på køkkenlåger

Resume af vejledningen:

Det er mest præcist og tidsbesparende at lave en skabelon – det, fagfolk kalder en”ko”. Bruger du 10 minutter på at lave en”ko”, sparer du timer siden hen og er sikker på et godt resultat.

Koen laves af en lille kvadratisk plade og to lister. Listerne limes og sømmes på langs af to af pladekanterne. Listerne skal ligge helt plant med pladekanterne.

Den overskydende lim tørres af, så den ikke sviner på den nye låge.

Læg “koen” på hjørnet af køkkenlågen, og marker, hvor langt inde og hvor langt nede du vil have den nederste del af håndtaget siddende.

På koen afsætter du et mål på 6,5 cm fra kanten. Afstanden mellem skruehullerne er fx 12,8 cm. Dette mål afsættes både vandret og lodret på koen i forhold til det første mærke.

Med et 3 mm bor – svarende til diameteren på de skruer, håndtagene skal monteres med – borer han to huller gennem koen og gennem lågen. Inden han borer tredje hul/gang, rykkes koen fri af lågen, da der ikke skal bores gennem køkkenlågen her.

Nu er det muligt at placere håndtag både lodret og vandret og i alle fire hjørner.  Til sidst montereshåndtaget med skruer, der skrues fast gennem bagsiden af lågen.

Takket være koen kan du montere håndtag efter håndtag på alle køkkenlågerne, så de kommer til at sidde præcist lige langt inde og lige højt oppe.

 

God arbejdslyst 🙂